Gymate

ysbridoli pobl

gwasgwch
i gael eich ysbridoli gan
ifanc mewn i ymarfer corff
Amdan Gymate
Beth nesaf?

pwy ydyn ni

BYDDWCH CHI DDIM YN CREDU FAINT MOR DDA BYDDWCH CHI'N TEIMLO

GADAEWCH i NI eich cefnoi i gael ddechrauad newydd gan ymarfer corff GATREF

Yn gyntaf, Gymate wedi cael greu i ddechrau dod a bywyd iachus a chryf i bobl yn eu harddegau. ar ben hynnu, dechreuais i’r cwmni yma oherwydd fel glaslanc mae’n teimlo’n anodd  i wthio dy hyn, ddim gwybod pa ymarferiad i wnead yn ogystal â diffyg canolbwyntio. yn bwysicach, dyna pam creuais i’r brand yma, i helpu’r ifanc wybod beth mae nhw’n wnaed, ac yr un mor bwysig, i’w dysgu sut i wneud yr ymarferion yn iawn i gadw’n ddiogel ac yn iach wrth ymarfer corff.

Mae’n rhaid i ni i gyd ddechrau yn rhywle, ac yn bwysicach, pam ddim yn eich cartref eich hun yn eich amser eich hun. Yn gyntaf, mae ein gwefan yn eich arwain trwy bopeth sydd angen i chi ei wybod. Yn ail, nid oes angen i chi fynd i unrhyw le. Yn olaf, gwnewch addewid i ni y byddwch yn darllen popeth ar ein gwefan ac yn gofalu amdanoch eich hun. Ein addewid ni am hyn yw addo y byddwch yn teimlo’n well nag erioed.

gweithio mas

arddegau

Nawr

gwaith galed

yn talu ar ei ganfed

dych chi'n treulio gormod o amser ar eich gemau, ffôn neu deledu?